ไทใหญ่ เขาเป็นใคร มาจากไหน
 อาจมีใคร ไม่รู้ ไม่เข้าใจ
   เชิญเข้ามา เยี่ยมชมดู เว็บไทใหญ่
    ท่านจะได้ เข้าใจ และเห็นใจ
สมัครงาน

          คำว่า “ไท ไทย ไต หรือไตย” เป็นภาษาตระกูลไท ที่ชนเผ่าตระกูลไท หรือไตใช้เรียกขานแทนชื่อเผ่าพันธุ์ ของตน ถึงแม้ว่าจะใช้อักษรต่างกันเป็น 
“ท หรือต” แต่ในเชิงความหมายแล้วหมายถึง “ชนเผ่าที่รักอิสระ” เหมือนกัน ไทใหญ่ เป็นคำภาษาไทยกลางเรียกคนไทยอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นฐานที่อาศัยที่กระจัดกระจายอยู่ในยูน
นานบ้าง ในพม่าบ้าง ทางภาคเหนือของไทยบ้าง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐฉาน
           ไทใหญ่มีภาษาพูดภาษาเขียนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเองเหมือนกับคนไทเผ่าอื่น ๆ ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า

“คนไต (คนไตย)”
แต่คนเผ่าอื่นเรียกแตกต่างกันไป เช่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า “ชาน” พม่าก็เรียกชานเหมือนกัน ซึ่งใช้เพี้ยนไปจากคำว่า “สยาม” นั่นเอง 
          
ในอดีต ไตย หรือคนไตย
เคยมีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก เมื่ออาณาจักรล่มสลายทำให้ชนเผ่าไตตั้งเมืองเป็นอิสระต่อกันโดยมีเจ้าฟ้า
 (เจ้าหอคำ) เป็นเจ้าเมืองปกครองดินแดนของตน มีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นเมืองบริวาร
            ความพลิกผันอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับรัฐฉาน เมื่อบรรดาเจ้าฟ้าตัดสินใจนำรัฐฉานเข้ารวมกับพม่าในนาม “สหภาพพม่า” เพื่อขอเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 1947 จากวันนั้นเป็นต้นมา ความสงบเย็นแห่งเมืองขุนเขาที่มาแต่เก่าก่อนกลายเป็นสนามแห่งความโหดร้อยทารุณ ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นทั่วไป ชนชาติรัฐฉานบ้างก็ถูกฆ่า บ้างถูกจองจำ บ้างก็พลัดพรากจากบ้านเมือง ความเดือดร้อนลำบากยากจนกระจายไปทั่วอย่างเสมอภาค แม้บัดนี้ สถานการณ์แห่งความเลวร้ายเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป อย่างที่ไม่มีท่าทีที่จะสงบลงแต่อย่างใด

เจ้าครูหมอไตยหรือนักกวีเอกของชาวไทใหญ่ทั้ง 8 ท่าน ดูความหมายคำว่า ครุหมอ